Thanh toán TRẢ GÓP 0% qua thiết bị MPOS

Chỉ áp dụng cho thẻ tín dụng (Credit card) của 20 ngân hàng có trong danh sách dưới đây: