— Bạn sẽ học được gì sau khóa học? —

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

 Bài 1: Cách phát âm /ɪ/ & /ɪː/

 Bài 2: Cách phát âm /ʊ/ & /uː/

 Bài 3: Cách phát âm /e/, /ə/, /ɜː/

 Bài 4: Cách phát âm /ɒ/ & /ɔː/

 Bài 5: Cách phát âm /æ/, /ʌ/, /ɑː/

 Bài 6: Cách phát âm /eɪ/, /ɑɪ/, /əʊ/, /eə/, /ʊə/, /ɪə/, /ɑʊ/, /ɔɪ/

 Bài 7: Cách phát âm /p/ & /b/

 Bài 8: Cách phát âm /t/ & /d/

 Bài 9: Cách phát âm /tʃ/ & /dʒ/

 Bài 10: Cách phát âm /k/ & /g/

 Bài 11: Cách phát âm /f/ & /v/

 Bài 12: Cách phát âm /ð/ & /θ/

 Bài 13: Cách phát âm /s/ & /z/

 Bài 14: Cách phát âm /ʃ/ & /ʒ/

 Bài 15: Cách phát âm /m/, /n/, /ŋ/

 Bài 16: Cách phát âm /h/, /l/, /r/, /w/, /j/

 Bài 17: Cách đọc 24 phụ âm trong bảng IPA

 Bài 18: Đánh vần 46 cụm IPA

 Bài 19: Luyện đọc và viết IPA của 46 từ cơ bản

 Bài 20: Phân biệt các cặp âm IPA khó phát

 Bài 21: Tầm quan trọng của phát âm cuối

 Bài 22: Cách phát âm đuôi -s/-es

 Bài 23: Cách phát âm đuôi -ed

 Bài 24: Cách nhận dạng và đọc dấu nhấn

 Bài 25: Ngữ điệu, cách tạo ngữ điệu tự nhiên

Bài giảng đầy đủ và chi tiết