Thì quá khứ đơn – The simple past tense

Thì quá khứ đơn – The simple past tense Cách dùng a. Diễn tả hành động đã xảy ra và đã chấm dứt trong quá khứ, không còn liên quan tới hiện tại Ví dụ: We bought the house in 2000. (Chúng tôi mua ngôi nhà đó năm 2000.) b.  Diễn đạt các hành động … Continue reading Thì quá khứ đơn – The simple past tense