Thì quá khứ tiếp diễn – The past continuous

Thì quá khứ tiếp diễn – The past continuous tense Cách dùng a.  Diễn đạt hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ Ví dụ: We were having dinner at 7 p.m yesterday. (Vào lúc 7 giờ tối qua, chúng tôi đang ăn tối.) b.  Diễn đạt hai hành động xảy … Continue reading Thì quá khứ tiếp diễn – The past continuous