Family and Friends là chương trình học tiếng Anh bao gồm 6 cấp độ dành cho học sinh tiểu học. Sách sử dụng chương trình giảng dạy ngữ pháp song song luyện tập các kĩ năng và ngữ âm. Với chương trình dạy và học như thế, học sinh có thể phát triển được sự tự tin và khả năng giao tiếp tiếng Anh hiệu quả, cũng như các em có thể hiểu và xử lí thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Family and Friends kết hợp hiệu quả phương pháp giảng dạy tiếng Anh của người bản xứ với phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho người học ngoại ngữ.

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...

Tiếng Anh 3 | Family and Friends 1

Tiếng Anh 4 | Family and Friends 2

Tiếng Anh 5 | Family and Friends 3