Khóa học giao tiếp tiếng Anh tập trung nghe nói phản xạ của The English Studio Vietnam giúp học viên cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình thông qua các hoạt động thực tế.

Khóa học bao gồm các bài giảng, bài tập thực hành, và các hoạt động nhóm giúp học viên phát triển kỹ năng nghe, nói và phản xạ ngôn ngữ.

Khóa học được thiết kế cho những người muốn phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên và hiệu quả. Các giáo viên tại The English Studio Vietnam đều là những người có kinh nghiệm trong giảng dạy tiếng Anh và đều sử dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến độc quyền để giúp học viên đạt được mục tiêu học tập của mình.

Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình, hãy tham gia khóa học giao tiếp tiếng Anh tập trung nghe nói phản xạ tại The English Studio Vietnam. 

LỘ TRÌNH GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÀNH THẠO TẠI THE ENGLISH STUDIO VIETNAM

 

face2face – starter

covers A1

 

face2face – elementary

reviews A1 and covers A2

 

face2face – pre intermediate

takes students well to B1

 

face2face – intermediate

completes B1 and starts B2

 

face2face – upper intermediate

completes B2

 

face2face – advanced

covers C1

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN LỚP GIAO TIẾP