Bạn sẽ học được gì ?

– Khóa học này gồm 16 bài học (unit) và 4 bài ôn tập (review) với nội dung được Thầy Timothy Ngọc Toản giảng dạy bám sát theo sách giáo khoa lớp 1 của Bộ GD&ĐT.

– Các em học sinh chỉ cần học khóa học này kết hợp với việc học ở trường là có thể nắm bắt được tất cả kiến thức trong chương trình Tiếng Anh Lớp 1.

– Phụ huynh đăng ký Combo 02 khóa Tiếng Anh Lớp 1 & Tiếng Anh Lớp 2 sẽ được tặng 01 Khóa Phát Âm.

Chương Trình Chi Tiết

Bài 1: In the school playground

Bài 2: In the dinning room

Bài 3: At the street market

Bài 4: In the bedroom

Review 1 (Ôn tập bài 1-4)

Bài 5: At the fish and chip shop

Bài 6: In the classroom

Bài 7: In the garden

Bài 8: In the park

Review 2 (Ôn tập bài 5-8)

Bài 9: In the shop

Bài 10: At the zoo

Bài 11: At the bus stop

Bài 12: At the lake

Review 3 (Ôn tập bài 9-12)

Bài 13: In the school canteen

Bài 14: In the toy shop

Bài 15: At the football match

Bài 16: At home

Review 4 (Ôn tập bài 13-16)

BÀI GIẢNG ĐẦY ĐỦ VÀ CHI TIẾT

Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...