Khóa tiếng Anh trung học cơ sở dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 của The English Studio Vietnam giúp bạn phát triển kỹ năng tiếng Anh cần thiết để tự tin giao tiếp trong thế giới toàn cầu hóa; đồng thời thành công trong các kỳ thi và môi trường học tập quốc tế.

Trong khóa học này, học viên còn được luyện tập kỹ năng thực tế và chiến lược làm bài thi thông qua các dự án nhỏ, bài thuyết trình, nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Giáo trình học được thiết kế chuyên biệt theo trình độ và phù hợp với học sinh Việt Nam nhằm tối ưu sự tương tác giữa giáo viên và học viên; đồng thời chuẩn bị tốt nhất cho môi trường đại học và cuộc sống của các em trong tương lai. 

 

Tiếng Anh 6

 

Tiếng Anh 7

 

Tiếng Anh 8

 

Tiếng Anh 9

Tiếng Anh 6

Tiếng Anh 7

Tiếng Anh 8

Tiếng Anh 9